Betaling/tilskud

Når I vælger en privat børnepasser, får i et tilskud til betalingen fra kommunen .

2024:

Jeres egenbetaling som forældre ligger på:                                3054,-

Tilskud fra kommunen:                                                                6646,-

Min månedlige pris:                                                                     9700,-

Bleer og skumklude er inklusiv min pris .

Dyner og barnevogne stilles til rådighed, men hvis egne foretrækkes kan disse medbringes. 
 

Der betales i alle 12 måneder.

Der ydes søskende rabat fra kommunen, men ikke friplads.

Betalingen sker månedsvis forud og ligeledes udbetales tilskuddet fra kommunen til jer forud. I skal ikke betale skat af tilskuddet.

Betalingen reguleres hvert år 1. januar. 

Dit barn skal være skrevet på venteliste hos pladsanvisningen.

Tilskuddet søger I om i den digitale pladsanvisning på Slagelse Kommunes hjemmeside,
klik
her.
Tilskuddet skal der kun søges om én gang.

Er I i tvivl kontakter I mig bare for hjælp.